Stichting Progwereld is op 20 november 2023 opgericht en is per die datum door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en culturele instelling.

Doel van de stichting:
Het propageren en het stimuleren van de productie en de beleving van de progressieve en symfonische rockmuziek en van aan die muziek in enigermate gerelateerde muzieksoorten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het verschaffen van informatie over bands en platen- of muzieklabels;
– het leveren van besprekingen van hun producten en concerten;
– het bijeenbrengen en bijeenhouden van deze informatie en besprekingen;
– het opbouwen en aanhouden van een muziekbibliotheek;
– het in stand houden van een website, onder de naam Progwereld.

Algemene gegevens en bestuur

Naam: Stichting Progwereld
Gevestigd te: Loenen aan de Vecht
Contact: Postadres: Westerklip 8, 3632 TD Loenen aan de Vecht
E-mail: secretaris@progwereld.org

Inschrijving KvK: nr. 92033849
RSIN: nr. 865858901
Bankrekening: NL60RABO0380668394

Bestuur:
Voorzitter: Maarten Goossensen (onbezoldigd)
(http://www.linkedin.com/in/maarten-goossensen)

Secretaris: Fred Nieuwesteeg (onbezoldigd)
(http://www.linkedin.com/in/fred-nieuwesteeg-11577489)

Penningmeester: Peter Willemsen (onbezoldigd)
(http://www.linkedin.com/in/peter-willemsen-498b3416)

Het beleid van de stichting

Algemeen

Het beleid van de stichting is erop gericht om ook voor de langere termijn de continuïteit van de activiteiten te garanderen. Dit doen we onder andere door het voortzetten van de participerende manier van werken, waardoor we in staat zijn een enthousiast team van vrijwilligers te behouden en zo nodig aanvullend te werven. Het genereren van structurele inkomsten stelt ons in staat om ook een financieel gezonde huishouding te voeren. De recent in werking gezette kwaliteitsslag (oprichten stichting, aanstellen hoofdredacteur) draagt hieraan bij. Dit stelt ons in staat om te blijven doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn: het schrijven over prog en aanverwante muziek en de bezoekers van onze website te informeren en te plezieren.

Vrijwilligers en vergoedingen

Progwereld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Naast de drie bestuursleden is een hoofdredacteur actief, die verantwoordelijkheid is voor de algehele voortgang en het bewaken van de kwaliteit van de website. Een team van ongeveer vijftien recensenten/redacteuren en een fotograaf vult wekelijks de website. Geen van hen ontvangt hiervoor een vergoeding. De bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Alleen het vergoeden van onkosten komt (sporadisch) voor.

Doelgroep

Progwereld richt zich volledig op Nederlandstalig publiek, op iedereen die geïnteresseerd is in progmuziek in brede zin in Nederland, België en daarbuiten. De betrokkenheid van de doelgroep is groot. Bijna wekelijks ontvangen ongeveer 1.800 abonnees per e-mail de Nieuwsbrief, met daarin de nieuwe recensies en andere stukken op de website.

Financiën

Het financiële plaatje van de stichting is overzichtelijk. Aan de inkomstenkant staan opbrengsten uit advertenties en banners. Aan de uitgavenkant staan vooral kosten voor het in stand houden van de website en het verzorgen van de wekelijkse Nieuwsbrief. Progwereld is altijd zeer terughoudend geweest in het doen van uitgaven. Het bestuur is voornemens om meer structurele inkomstenbronnen aan te boren onder andere in de vorm van de permanente mogelijkheid tot het doen van donaties en het verhogen van advertentie-inkomsten door doelgroeptargeting.

Over 2024 (en de laatste twee maanden van 2023) zal de stichting (voor de eerste keer) een activiteitenverslag en een financiële verantwoording opstellen en op de website publiceren.

Mobile

Concertagenda

12
apr
Hekz

Parktheater, Alphen ad Rijn

13
apr
Symphonic Pink Floyd For War Child

World Forum Theater, Den Haag

25
apr
The Musical Box

Muziekgebouw, Eindhoven

27
apr
Manfred Mann’s Earth Band

De Boerderij, Zoetermeer

28
apr
Mr. Punch

't Blok, Nieuwerkerk ad IJssel

02
mei
Lysistrata

Merleyn, Nijmegen

Send this to a friend