Privacyverklaring Stichting Progwereld

Stichting Progwereld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Progwereld verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Stichting Progwereld verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Progwereld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze Nieuwsbrief, op basis van door jou verstrekte toestemming;
– Stichting Progwereld analyseert jouw gedrag anoniem op de website om daarmee
de website te verbeteren, op basis van Google Analytics; hiervoor is geen
toestemming nodig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Progwereld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen vooraf bepaalde bewaartermijnen. Zodra je aangeeft dat je er niet langer op prijs stelt dat we jouw gegevens bewaren, verwijderen wij die gegevens uit onze bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Progwereld verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Progwereld gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens (naam en e-mailadres) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Progwereld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar secretaris@progwereld.org met het e-mailadres dat je ook gebruikt voor de Nieuwsbrief. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Progwereld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Progwereld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons of via secretaris@progwereld.org.

Contactgegevens
https://www.progwereld.org
Westerklip 8 3632TD Loenen aan de Vecht
+31 6 37167546
Fred Nieuwesteeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Progwereld. Hij is te bereiken via secretaris@progwereld.org.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Concertagenda

14
jun
Karnataka

De Boerderij, Zoetermeer

15
jun
Mystery

De Boerderij, Zoetermeer

15
jun
Karnataka

De Bosuil, Weert

16
jun
Karnataka

De Pul, Uden

16
jun
Mr.Punch

Ruis, Alkmaar

20
jun
Tool

Graspop Metal Meeting, Dessel (België)

Send this to a friend