Gijs Koopman, bassist

Het eerste deel van de basopnames vond plaats op vrijdag 8 augustus 2008. Gijs Koopman was met twee basgitaren en bijbehorende apparatuur afgereisd naar Boskoop om daar zijn baspartijen in te spelen. Ik was voorbereid op een lekkere middag heftig bassen, maar dat bleek toch iets anders in zijn werk te gaan. In tegenstelling tot de drums van Pieter, die in de grote opnameruimte werden opgenomen, was Gijs met zijn apparatuur gestationeerd in de controle- en knoppenruimte van de studio. Via zijn speciaal uit de Verenigde Staten overgekomen versterker SansAmp was hij rechtstreeks op de computer van Gerben aangesloten. Ik kon dus genieten van een middagje onversterkte bas. Niet dat het plezier daarom minder was, integendeel. Het gebeurt mij niet vaak dat ik het geconcentreerde basspel vanaf slechts een meter kan gadeslaan.

Gijs Koopman bast

Deze middag werden vier nummers ingespeeld waar ik er van drie getuige was, te weten Ethereal (mijn favoriet), Two Of A Kind en Antagony. Gijs Koopman speelt de up-tempo nummers in met de Rickenbacker basgitaar. De rustige nummers speelt hij in met de Fender Precision basgitaar, een bewuste keuze.

Met het inspelen heeft hij veel steun aan de door Mark Vermeule eerder ingespeelde (voorlopige) gitaarpartijen op de ‘guide’. Toch houdt hij specifiek rekening met de eerder door Pieter opgenomen drumpartijen. Ook heeft hij houvast aan de her en der ingespeelde toetsen van Gerben, hoofdzakelijk voor de melodie. Al eerder is gezegd dat het op deze wijze opnemen van een album een luxe positie is. Gijs vertelde mij dat het destijds bij Cliffhanger geheel anders ging. “Toen stonden we allemaal bij elkaar in de studio, gescheiden door schotjes, en werd alles in een keer opgenomen”. Gerben vulde dit statement nog aan dat doorgaans bij hem door andere groepen ook op deze wijze wordt opgenomen. Het is een geldkwestie.

Gijs vertrouwde mij ook nog toe dat hij een bepaalde en ingewikkelde baspartij uit Antagony intensief heeft geoefend, op de camping nog wel. “Daarvoor heb ik speciale apparatuur zodat ik ongestoord goed voor mijzelf kan oefenen”.

Nadat een nummer is afgerond wordt weer het bekende proces doorlopen van luisteren, beoordelen, nogmaals luisteren, overeenstemmen. Het gaat uiteindelijk om details die uitsluitend de geoefende oren van Gijs en Gerben opvallen. Omdat Gerben zelf geen basgitaar speelt, is het Gijs die het uiteindelijke resultaat bepaalt. Er bleken enkele tonen iets te vroeg of te laat gespeeld te zijn, nauwelijks hoorbaar maar wel zichtbaar op de frequentiegolven op het beeldscherm. “Al horen we een verschil van een iets te vroege of te late noot niet altijd, zien doen we het altijd”, merkt Gerben op. “We kunnen er voor kiezen deze via de computer, via een ‘crossfade’, recht te zetten of hem opnieuw op te nemen en vervolgens even ‘in te prikken’.

Gijs en Gerben overleggen

Als laatste die middag werd het complexe Ethereal ingespeeld. Van dit nummer werden eerst de hardere stukken opgenomen en daarna de rustige. Met behulp van de computer knipt en plakt Gerben alles weer aan elkaar. Erg fascinerend. Zou dit nu ‘knutselsymfo’ zijn?

De in het geluid van Knight Area kenmerkende zware Taurus pedalen worden door Gijs in een aparte sessie als laatste apart opgenomen.

Ga terug naar de index van The Making Of Knight Area’s “Realm Of Shadows”.

Ga verder naar gitaar door Mark Vermeule.