In november vorig jaar was door het passeren van de statuten de oprichting van Stichting Progwereld een feit.  Deze wijziging van rechtsvorm en de kwaliteitsimpuls die dit opleverde was nodig om Progwereld meer toekomstbestendig te maken. Lees hieronder meer over de achtergronden.

Peter Willemsen, penningmeester, Maarten Goossensen, voorzitter en Fred Nieuwesteeg, secretaris

Wisseling van de wacht

Vorig jaar heeft de oprichter van Progwereld, Maarten Goossensen, spreekwoordelijk het stokje overgedragen aan Hans Ravensbergen. Hans is inmiddels alweer geruime tijd onze hoofdredacteur. Er is echter nog veel meer ondernomen om Progwereld een kwaliteitsimpuls te geven en meer toekomstbestendig te maken.

Stichting

Progwereld was al die tijd een particulier initiatief, een organisatie zonder rechtsvorm. Dat kan in deze tijd eigenlijk niet meer. Daarom is besloten om een stichting op te richten, een organisatie zonder winstoogmerk. Op 20 november 2023 zijn bij de notaris de statuten van Stichting Progwereld gepasseerd.  Als rechtspersoon kunnen we de continuïteit veel beter garanderen en zijn we een aantrekkelijkere en betrouwbare partij voor lezers/donateurs/zakelijke contractpartijen bij donaties, sponsoring en het aangaan van zakelijke overeenkomsten. 

Beleidsplan

Om goed duidelijk te maken wie we zijn, waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe we dat doen hebben we het Beleidsplan Stichting Progwereld 2024-2026 opgesteld. De belangrijkste elementen uit het beleidsplan zijn te lezen op de website.

ANBI

We willen graag een ANBI-stichting zijn. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Als voorwaarde geldt dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Volgens ons voldoen wij hieraan. Het zijn van een culturele ANBI heeft aanvullende fiscale voordelen voor donateurs. Eind december is onze aanvraag om te worden aangemerkt als een culturele ANBI-stichting ingediend bij de Belastingdienst. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Financiën

Met het aantrekken van een financieel deskundige in de rol van penningmeester is onze financiële huishouding in goede handen. Het bestuur bestaat nu uit drie kundige, ervaren mensen met liefde voor muziek. Mede dankzij de bijdrage van velen tijdens onze laatste crowdfundingsactie, eind 2022, staan we er financieel op dit moment nog goed voor. We werken er echter hard aan om structureel meer inkomsten te verwerven, wat nodig is om ook op langere termijn de inkomsten en uitgaven in balans te kunnen houden. Het verkrijgen van de ANBI-status maakt het voor donateurs aantrekkelijker om een bijdrage aan de stichting te leveren en we hopen in de toekomst daarbij ook nog eens een beroep op jullie, onze trouwe lezers/bezoekers, te mogen doen.

Dit alles is erop gericht om ook in de toekomst te kunnen blijven doen waar we goed in zijn en wat we leuk vinden: het schrijven over prog en aanverwante muziek en jullie, de bezoekers van onze website, te informeren en te plezieren!